Fysische / Chemische analyses

OTC kan voor u verschillende fysische/chemische analyses uitvoeren. Hieronder treft u diverse mogelijkheden aan. Van onderzoek naar folie- en grondstofsamenstelling tot aan infraroodspectroscopie, maar ook het analyseren van de zuurstofdoorlaatbaarheid en waterdamp doorlaatbaarheid behoren tot de mogelijkheden.

DSC

(Differential Scanning Calorimetry) ISO11357; ASTM D3417

DSC is een techniek om de samenstelling van folie of grondstof te bepalen. Met deze techniek wordt onderzocht wat er gebeurt als het polymeer verwarmd en weer afgekoeld wordt (thermische transities). Met DSC worden de warmtestromen van en naar het monster gemeten. Daarbij doorlopen monster en referentie een nauwkeurig vastgesteld temperatuurverloop. De smelt, kristallisatie of glas transitie kunnen bijvoorbeeld met deze techniek bepaald worden.

IR spectroscopie

(Infra Red) transmission and ATR (Attenuated Total Reflection)

Met deze techniek kan het IR spectrum bepaald worden en hiermee kan wat worden gezegd over de samenstelling van de folie of grondstof. Infraroodspectroscopie is gebaseerd op de trillingsfrequenties van de chemische bindingen.
Elk chemische binding heeft een resonantiefrequentie voor de buiging en een andere resonantiefrequentie voor de strekking van die binding. Voor de bindingen in organische (ook in onze polymeren) verbindingen geldt dat deze frequenties overeenkomen met die van infrarood licht.

Om het infraroodspectrum van een monster te bepalen, laat men een fijne bundel infrarood licht door het monster schijnen. Door de aanwezigheid van de moleculen in het monster worden karakteristieke frequenties infrarood licht geabsorbeerd. Door de lichtintensiteit na het monster te vergelijken met een referentiebundel die dezelfde lichtintensiteit heeft als de oorspronkelijk lichtstraal, wordt gemeten hoeveel licht van elke frequentie door het monster wordt geabsorbeerd. Door het interpreteren van het spectrum, is te bepalen uit welke polymeer de folie gemaakt is en of er bepaalde additieven in zitten.

Ramanspectroscopie

Deze veelzijdige techniek wordt ingezet om onder andere foliesamenstelling, laagdikteverdeling, inclusions of onzuiverheden etc te bepalen. Ramanspectroscopie is een spectroscopische techniek die gebruikt wordt om vibraties en rotaties in moleculen te bestuderen. Ramanspectroscopie is gebaseerd op inelastische strooiing ofwel Ramanstrooiing van monochromatisch licht. Bij Ramanspectroscopie wordt een laser als lichtbron gebruikt in het zichtbaar licht, ultraviolet of nabij-infrarood.

Melt Flow Index

(MFI) ISO1133; ASTM D1238

De Melt Flow Index is een maat voor de vloei (flow) van plastics. Deze eigenschap is met name relevant voor het extruderen van plastic. Het basisprincipe berust op het feit dat een thermoplastisch monster (vaak granulaat) vloeibaar wordt gemaakt door verwarming en de vloeibare thermoplast door een “die” gedrukt wordt.

OTR

(Oxygen Transmission Rate) ASTM D3985; ISO15105-2

Zuurstofdoorlaatbaarheid (OTR) is de permeabiliteit voor zuurstof door een folie. Er wordt gemeten hoeveel zuurstof door een folie gaat gedurende een bepaalde periode en bij bepaalde gestandaardiseerde condities.

WVTR

(Water Vapour Transmission Rate) ASTM E398; ISO15106-1

Waterdamp doorlaatbaarheid (WTVR) is de permeabiliteit voor waterdamp door een folie. Er wordt gemeten hoeveel waterdamp door een folie gaat gedurende een bepaalde periode en bij bepaalde gestandaardiseerde condities.

Het laatste nieuws

Sluiten